विश्वकपकाे समयमा कतार प्रवेश गर्न चाहिने कागजातहरु: विस्तृतमा

फिफा विश्वकपको समयमा कतारमा विश्वकप खेल हेर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूसंग हुनुपर्ने कागजातहरु

१. हय्या कार्ड (डिजिटल वा प्रिन्टेड)

२. हय्या ईन्ट्री परमिट (डिजिटल वा प्रिन्टेड)

३. राहदानी

४. उडान टिकट

हय्या कार्ड

हय्या कार्ड फिफा विश्वकपमा सहभागी हुने व्यक्तिहरुका लागि अनिवार्य आवश्यक छ । हय्या कार्ड स्वीकृत भएमा मात्र विश्वकप हेर्न आउन हय्या इन्ट्री परमिट मिल्दछ । साथै हय्या कार्डले स्टेडियममा छिर्न, निशुल्क यातायात चढ्न, फ्यान ईभेन्टमा सहभागी हुन्, निशुल्क सिम लिन, ह्यया वीथ मी (१ + ३) फिचर प्रयोग गर्न मिल्दछ ।

हय्या ईन्ट्री परमिट

हय्या कार्ड स्वीकृत भएका व्यक्तिहरुले हय्या ईन्ट्री परमिट ईमेल मार्फत वा हय्या एप मार्फत पाउनेछन् । कतार प्रवेश गर्ने समयमा ए फोर साइजको हय्या ईन्ट्री परमिट विमानस्थलमा देखाउनु पर्ने हुन्छ ।

राहदानी

सबै अन्तराष्ट्रिय यात्रुहरुको कम्तीमा ६ महिना म्याद भएको राहदानी हुनुपर्छ ।

उडान टिकट

हवाई मार्फत आउनका लागि उडान टिकट आवश्यक पर्दछ । तर फर्कने टिकट भने पहिलेनै काट्न पर्ने अनिवार्य छैन् ।

MORE FROM RADIO SUNO