ए-रिङ रोड र बी-रिङ रोडमा जान अनुमति दिइएका र नदिइएका सवारी साधनहरूको सूची

मध्य दोहाका केही भागहरूमा सवारी साधन जान बन्द गरिएपछि आन्तरिक मन्त्रालयले ए-रिङ रोड र बी-रिङ रोडमा जान अनुमति दिइएका र नदिइएका सवारीहरूको सूचीको बारेमा जानकारी गराएको छ।

यो प्रतिबन्ध ए-रिङ रोड, बी-रिङ रोड र विश्व कप स्टेडियमहरूको दुई किलोमिटर क्षेत्र भित्र लागू हुनेछ।

यो प्रतिबन्ध नोभेम्बर १ देखि डिसेम्बर १९ सम्म दिउँसो १२ बजे देखि विहानको २ बजे सम्म लाई लगाईएको छ।

अनुमति दिइएका सवारी साधनहरु

– सेतो निजी यातायात प्लेट भएका सवारी साधनहरू

– स्कूल बसहरू

– १५ सीट भएका वा त्यो भन्दा कम भएका बसहरू

– रेफ्रिजरेटेड यातायात सवारी साधनहरू

– व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गरिएका कालो यातायात प्लेट भएका हल्का सवारी साधनहरु

– सेवा प्रदान गर्न स्वीकृत दिइएका आपतकालीन सवारी साधनहरू 

अनुमति नदिइएका सवारी साधनहरु

– सबै प्रकारका ट्रकहरू

– सबै प्रकारका पिकअपहरू (रेफ्रिजरेटेड सवारीसाधन बाहेक)

– १५ सिटभन्दा बढी क्षमता भएका बसहरू

– कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएका कालो नम्बर प्लेट भएका हल्का गाडीहरू

– गैर-कतारी यातायात प्लेटहरू भएका सवारी साधनहरू-

  

MORE FROM RADIO SUNO